Güzelliğin Dünyasına Hoşgeldiniz...

WhatsApp: (0532) 312 78 09 | Tel: (0212) 292 03 33 – 34

Yüz Germe ile Migren Tedavisi

Kaslara yüz germe toksini dediğimiz madde enjekte edilerek kasların aktivitesini azaltmayı amaçlanır. Kasların aktivitesi azalınca ağrı da azalır. Botoks tedavisinde, gergin olan kas gruplarına 7 ayrı bölgede toplam 31 noktaya toksin enjeksiyonu yapılır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda enjekte ederken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda enjekte edilerek tedavi uygulanır. Bu tedavi 3 ayda bir uygulanır. 3-5 kür arası değişen kürlerde uygulanır. Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki tedavi sonrasında hastaların %70’inde %50 oranında azalma olmuştur. Her migren hastasına tedavi uygulanmaz. Kronik migren hastalarına bu tedavi uygulanır.

Yüz germe tedavisinin migren baş ağrısı sıklığını azalttığını kanıtlanmıştır ve bu durum hastalar için önemli faydalar sağlar. Yüz germe çocuklar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar dışında tüm kronik migrenli hastalara uygulanabilir. Migren ataklarının önlenmesi amacıyla bazı baş, boyun ve omuz kaslarına çoklu enjeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %70’i migrenli gün sayısında tedavi öncesine göre %50’den fazla azalma görmektedir. Ayrıca bu hastalarda aynı zamanda yaşam kalitesi ve baş ağrısına bağlı engellilik miktarında önemli iyileşmeler gözlenmektedir.

Çalışmalar ve deneyimlerimiz Yüz germe tedavisi sonucunda hastaların işlevlerinde, canlılığında, psikolojik durumunda ve genel yaşam kalitesinde önemli bir gelişme kaydedildiğini ortaya koymaktadır.